Jump to content (skip navigation)
 
 

System YSM


Szkoła Muzyczna YAMAHA, to unikalna metoda nauczania muzyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowana w nowoczesny system edukacji muzycznej oparty o zasadę: "Nie ma ludzi niemuzykalnych. Są tylko nieodkryte talenty" oraz motto "Bawmy się muzyką".

Historia Szkół Muzycznych YAMAHA na świecie sięga roku 1954, kiedy w Tokio zapoczątkowane zostało nauczanie nową, niespotykaną dotąd metodą. Najwyższy poziom zajęć oraz znakomite efekty nauczania sprawiły, iż w coraz szybszym tempie powstawać zaczęły następne placówki, początkowo w Japonii, w okresie późniejszym na całym świecie. W 1966 powstała YAMAHA Music Foundation zajmująca się m. in. szkoleniem nauczycieli pracujących w Szkołach Muzycznych YAMAHA oraz pełniąca nadzór nad całym systemem nauczania w szkołach.

Otwarcie pierwszej Szkoły Muzycznej YAMAHA za granicą nastąpiło w Los Angeles w 1965 roku. Od tej pory sieć została powiększona o Amerykę Łacińską, Europę, Azję i Oceanię. Obecnie ponad 690 000 uczniów doświadcza radości z muzyki przekazywanej przez ponad 19 500 instruktorów, w 5 650 lokalizacjach, w ponad 40 krajach / regionach na całym świecie. Ponad 5 mln uczniów jest absolwentami systemu YSM. W Polsce jest obecnie około 10.000 uczniów w ok. 120 szkołach.


Cechy charakterystyczne systemu edukacyjnego Szkoła Muzyczna YAMAHA:

Edukacja muzyczna poprzez kursy przeznaczone dla uczniów w różnym wieku, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. Podstawę stanowi kształcenie od najmłodszego wieku w celu w celu wydobycia potencjału dzieci i wychowywania ich zdolności do wyrażania siebie poprzez muzykę.

Szkoła Muzyczna YAMAHA rozwija zdolności muzyczne dzieci poprzez trzy charakterystyczne elementy:

  1. Edukacja w określonych „okienkach czasowych”,

    Aby dzieci mogły słuchać muzyki i łatwo przyjmować ją ze zrozumieniem, uważamy, że najlepiej dać im odpowiednie wytyczne, zgodnie ze stopniem ich rozwoju fizycznego i psychicznego. Na tej podstawie tej koncepcji czas edukacji, programy wczesnodziecięciece wprowadzają podstawy muzyki dla 4 i 5-latków w chwili, gdy ich zdolności słuchowe najszybciej się rozwijają. Również inne programy SM Yamaha uwzględniają „okienka czasowe”.

  2. Lekcje grupowe

    Zajęcia grupowe mają wiele zalet, takich jak pozytywnie rozumiane współzawodnictwo i rozwijanie współpracy poprzez udział w zespołach muzycznych. W tym celu, SMY przyjęła metodę, dzięki której uczniowie mogą słuchać i grać w grupie, dzięki czemu łatwiej i przyjemniej się uczą.

  3. Akcent na kreatywność

    W celu umożliwienia uczniom rozwijania ich zdolności twórczych, ważne jest, aby pomóc im rozwijać zdolność do wyrażania siebie poprzez swobodne myślenie. Pomoże to im zdobyć i zwiększyć własną wrażliwość i wyobraźnię, które są źródłem kreatywności.


Podręczniki / Materiały dydaktyczne

W Szkołach Muzycznych YAMAHA lekcje prowadzone są z wykorzystaniem oryginalnych podręczników i materiałów nauczania dostosowanych do zawartości i cech każdego kursu. Zromadzone przez długie lata własne doświadczenia oraz zastosowanie wyników najnowszych badań znajduje skuteczne odzwierciedlenie w treści podręczników i materiałów dydaktycznych w celu zapewnienia ich zgodności z filozofia leżąca u podstaw Systemu Edukacji Muzycznej Yamaha.


Rekrutacja nauczycieli / Szkolenia

Odpowiedzialność za realizację aspiracji dotyczącej "przekazywania wszystkim radości płynącej z muzyki" spoczywa w systemie Szkół Muzycznych YAMAHA na nauczycielach. Z tego względu przeprowadzane są wymagające testy dla posiadających odpowiednie przygotowanie kandydatów. Po ich pozytywnym zaliczeniu nauczyciele przechodzą coroczne szkolenia doskonalące. W celu przedstawienia i omówienia wyników badań przeprowadzanych w poszczególnych programach, organizowane są również sympozja nauczycieli. Sympozja te dostarczają cennych informacji na temat metodyki nauczania, a ich wyniki znajdują skuteczne odzwierciedlenie w doskonalonych programach nauczania i podręcznikach.

 
Początek strony