Jump to content (skip navigation)
 
 

Keyboard niezmiennie popularny!


Keyboard od samego początku naszej działalności (25 lat w Koszalinie) cieszy się największą popularnością! Zajęcia są dostępne już dla dzieci od 6. roku życia! Szczegółowy opis programu: 

Szkoła muzyczna Yamaha Koszalin - 15 lat doświadczenia w Koszalinie - Programy - Fun Key Kids (keyboard od 6. r.ż.)

Szkoła muzyczna Yamaha Koszalin - 15 lat doświadczenia w Koszalinie - Programy - Fun Key (keyboard od 8. r.ż.)

Zapisy na bezpłatną lekcję próbną przyjmowane są przez cały rok (ilość miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń): http://www.yamahakoszalin.pl/zapisy.html

 
Początek strony